01 %

Vizuální kultura německy hovořících výtvarných umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska.

NĚMECKO

ČESKÉ

UMĚNÍ

Scroll Down
to Explore

Výzkum

Zabýváme se vizuální kulturou německy hovořících výtvarných umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Máme za sebou dva úspěšně vyřešené vědeckovýzkumné projekty GAČR, spolupráci na výzkumech NAKI a na několika zahraničních vědeckovýzkumných a výstavních projektech. Uspořádali jsme čtyři mezinárodní konference. Usilujeme o komunikaci a spolupráci s dalšími badateli. Udržujeme si kritické myšlení a chuť do dalšího poznávání.

Archiv a dokumentace

Dlouhodobě systematicky shromažďujeme písemný a vizuální materiál, snímky existujících i nezvěstných děl, výstavní katalogy, knihy, recenze a také korespondenci za účelem dalšího výzkumu. Dokumentujeme pozůstalosti, sbírky i solitérní díla. Dějiny umění vnímáme nejen jako teoretickou, ale i kulturněhistorickou disciplínu – zajímá nás kontext, souvislosti, výstavní historie děl, výzkum proveniencí.

Konzultace

Jsme badatelé, ne obchodníci. Naším primárním cílem nebylo poskytovat konzultační servis. Přesto s přibývajícím časem a zkušenostmi nabývá tato činnost na stále větší intenzitě. Konzultace jsou věcí vzájemné důvěry, porozumění a slušného jednání. Nejsme soudní znalci, ale znalectví v intencích výzkumu dějin umění se věnujeme. Naší snahou je hledat odpovědi, sdílet nabyté poznatky a přispívat ke kultivaci sběratelství i trhu s uměním.

Publikační a kurátorská činnost

Stále věříme v tištěnou knihu jako artefakt a médium, které i v digitální době má svůj význam. Chceme zprostředkovávat umění formou výstav a s nimi spojených publikačních výstupů. Baví nás přemýšlet o řešeních, která přinesou poznání, radost a výjimečný zážitek.

Více než 20 let systematicky mapujeme zaniklou německy hovořící výtvarnou scénu Čech, Moravy a Slezska. Tento fenomén spojený s historií a kulturou míst, kde nyní žijeme, nás nepřestává fascinovat.

Zkoumáme výtvarné umění, které mělo být vymazáno z paměti.

Také vás zajímá?

Dejte nám vědět.

Scroll up Drag View