Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období
Mary Duras, Oblastní galerie Liberec, 12. 6. – 31. 8. 2014
Mary Duras, Galerie Klatovy / Klenová, 13. 6. – 30. 8. 2015
Erwin Müller, Oblastní galerie Liberec, 11. 9. – 16. 11. 2014
Na Sibiř!/Nach Sibirien!, Oblastní galerie Liberec, 8. 10. 2015 – 17. 1. 2016
Německočeská výstava Liberec 1906
Metznerbund Oblastní galerie Liberec
česky | deutsch
Německočeské umění | Deutschböhmische Kunst
FB Německočeskéumění.cz

Německočeské umění | Deutschböhmische Kunst

Co se děje

Paul Gebauer v Oblastní galerii Liberec
17. září 2019 | Ivo Habán

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 17.30 bude v Oblastní galerii Liberec zahájena výstava slezského malíře Paula Gebauera. Výstava je pokračováním tříleté spolupráce Oblastní galerie Liberec, Slezského zemského muzea, Muzea v Bruntále a Národního památkového ústavu, kde jako dílčí výstup výzkumného projektu GAČR Nové realismy na československé scéně 1918–1945 vznikla monografie umělce s katalogem díla. Kniha volně doprovodí libereckou výstavu otevřenou do 5. 1. 2020 i plánované obměněné reprízy v Opavě 22. 1.–26. 4. 2020 a Bruntále 15. 5.–30. 8. 2020.Paul Gebauer
malíř nové věcnosti a Heimatkunst

30. července 2018 | Ivo Habán

Dokončujeme práce na textech pro monografii německy hovořícího malíře Paula Gebauera (1888–1951), který většinu života tvořil v rodné obci Sosnová ve Slezsku. Zatímco dobové německy psané texty o něm měly převážně buditelský a obranný charakter, česká uměnověda o něm věděla, ale z různých důvodů jej doposud podrobněji nezpracovala. K jeho znovuobjevování dochází ve větší míře až v posledních letech, ruku v ruce s rehabilitací německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska a také díky aktivitám Slezského zemského muzea. V Gebauerově případě se určitě nejedná o hodnocení jednoduché a černobílé. Jeho umělecký projev zahrnuje poměrně širokou škálu poloh od počátečních postimpresionismů, přes jedinečné fotorealismy třicátých let až po monumentální malbu. Tématicky u něj dominují náměty z venkovského prostředí, díky nimž jej lze označit jako výjimečného představitele představitele tzv. Heimatkunst ve Slezsku. Nutno však podotknout, že tradiční témata zpracovával výsostně modernistickým způsobem, ovlivněným aktuálními podněty nové věcnosti. Vedle rurálních témat rezonuje v Gebauerově díle velmi silně také jeho religiozita, která se odrazila v množství návrhů a realizací se sakrální tématikou. A stranou jistě nelze ponechat ani oficiální zakázky do veřejných prostor a komplikovaný vztah jeho moderních realismů tváří v tvář národně socialistické propagandě konce třicátých let, kterou povaha jeho tvorby prvoplánově přitahovala.

Knihu v česko-německé mutaci s katalogem díla vydá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci. Vyjde v závěru letošního roku.Nová věcnost v Československu? / Neue Sachlichkeit in der Tschechoslowakei?
Mezinárodní uměleckohistorická konference

10. února 2017 | Ivo Habán
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se v prostorách Beltingovy knihovny na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně uskuteční odborná konference zaměřená na definování a interpretaci uměleckých projevů korespondujících s označením nová věcnost na československé výtvarné scéně, ohraničené lety 1918–1945. Zkoumána budou díla vzniklá v tradičních médiích a fotografii, orientovaná na moderní realismy dvacátých let 20. století, vycházející zejména z německého a italského prostředí, ale i z dalších oblastí, z nichž přicházely do Československa inspirační zdroje.
Navzdory tomu, že německá nová věcnost byla minimálně v uplynulých třech desetiletích v euroamerickém prostoru podrobně zkoumána, pokus o identifikování a zpracování takto orientovaných děl na československé výtvarné scéně a jejich zařazení do širších souvislostí doposud nebyl proveden. Samostatně doposud nebyl zpracován ani vztah nové věcnosti a fotografie v Československu, včetně otázek možného použití tohoto pojmu vzhledem k fotografii.
Konference usiluje vymezit problematiku základního výzkumu a hledat odpověď především na otázky terminologické povahy. Cílem je reflexe regionálních a národnostních specifik v podmínkách Československa, přičemž určující je kritické vymezení sledovaných děl zejména na základě formálních podob a obsahových souvislostí, nikoli selekce podle národností nebo zemské příslušnosti tak, jak bylo doposud v české uměnovědě zvykem.
Pořadatelem konference je Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, spolupořadateli Národní památkový ústav a Technická univerzita v Liberci. Účast přislíbil mj. Keith Holz, který již v 90. letech bádal v českých archivech a účastnil se i nedávného německo-amerického projektu mapujícího v širších souvislostech novou věcnost ve Výmarské republice.
Call For Papers CZ
Program


Znovuobjevení zapomenutého malíře Erwina Müllera v Naumburgu
13. září 2016 | Anna Habánová
V prostorách Galerie im Schlösschen v Naumburgu probíhá do 12. listopadu 2016 výstava „Erwin Müller (1893–1978). Die Wiederentdeckung eines vergessenen Malers.“ Díky spolupráci s Dr. Siegfriedem Wagnerem, jež byla zahájena po liberecké premiéře výstavy v roce 2014, se nyní podařilo zorganizovat retrospektivu také v Naumburgu, městě, kde Erwin Müller zesnul. Výběr více než 40 obrazů, grafik a kreseb ze sbírky Oblastní galerie Liberec a od soukromých sběratelů ukazuje všestrannost a mimořádnou kvalitu jeho práce.


Maxim Kopf, Uhelný revír falknovský, Opus magnum v Galerii výtvarného umění v Chebu
Friedrich Feigl, Oko vidí svět

2. srpna 2016 | Ivo Habán
V průběhu jarních měsíců se mi po vcelku úporné archivní práci podařilo připravit text k výstavě Kopfova obrazu v rámci formátu Opus Magnum v GAVU Cheb. Stalo se tak díky ochotě přinejmenším desítky lidí v archivech a institucích napříč republikou, jimž děkuji. Výsledkem jsou nejen rozšířené obzory v oblasti historie dolování, podnikání v uhelném průmyslu a topografie meziválečných lomů na Sokolovsku, ale do budoucna snad také zajímavé sondy do sféry mecenátu, státních zakázek a konfiskací. Výsledky prezentuje skládačka, která je v tištěné verzi volně k dispozici v galerii. Výstava je k vidění do 2. října 2016.

Cestu do Chebu určitě doporučuji, nikoli pouze kvůli výjimečně velkému a zajímavému Kopfovi, ale také na Friedricha Feigla. Kvantita a různorodost jeho produkce mě vždy překvapovala. Feigl navzdory působení v Osmě/Acht (abychom byli korektní) a pozdější roli berlínské spojky Prager Secession zůstával, zdá se mi, až doposud tak nějak stranou, přinejmenším co se meziválečné tvorby týče. Tento stav brzy napraví monografie připravovaná Nickem Sawickim, Arno Paříkem a Zuzanou Skořepovou, na níž se moc těším. Také výstava určitě stojí za návštěvu, podobný přehled Feiglova díla pohromadě nebyl od třicátých let zatím k vidění.


110 let od otevření Německočeské výstavy v Liberci 1906
17. května 2016 | Anna Habánová
Ve čtvrtek 17. 5. 1906 byla slavnostně zahájena Německočeská výstava Liberec 1906 [Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906]. Noviny Reichenberger Zeitung změnily v tento den svojí obvyklou podobu a otevření výstavy věnovaly mimořádný prostor. Rekonstrukce nejvýznamnější celostátní přehlídky Němců z Čech bude otevřena 16. 6. 2016 v Oblastní galerii Liberec a Severočeském muzeu. Již dnes byl spuštěn web www.1906.cz.
Výstavu doprovodí stejnojmenná kniha, na jejíž přípravě se podílel tým autorů z šesti institucí. Zahrnuje texty k historii výstavy, architektuře výstaviště, prezentovaným odvětvím, výtvarnému umění a dalším. Na 270 stranách v grafické úpravě Jana Havla je reprodukováno více než 200 dobových fotografií, pohlednic, obrazů, plastik a děl uměleckého řemesla.


Sympozium Mezery v historii 2016 v Chebu
4. března 2016 | Ivo Habán
Galerie výtvarného umění v Chebu organizuje další ročník sympozia Mezery v historii. Uskuteční se v termínu 29.–30. 6. Na sympozium naváží večer 29. června od 17.00 vernisáže dvou výstav, retrospektivy Friedricha Feigla s názvem Oko vidí svět, jejímž kurátorem je Nicholas Sawicki, a drobnější výstavy v rámci formátu Opus magnum Maxim Kopf, Uhelný revír falknovský, 1929, na níž pracuji. Zájemcům o výtvarnou kulturu tzv. českých Němců se tak otevírá další možnost podnětných setkání. Těším se, že tentokrát mimo jiné i s Nicholasem Sawickim, autorem knihy Na cestě k modernosti, mapující Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910.


Kolektivní monografie Na cestách: Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska
2. března 2016 | Ivo Habán
V návaznosti na výzkumy spojené s projektem Na Sibiř! se otevřelo téma vstřebávání impulzů zahraničních kulturních prostředí v tvorbě tzv. českých Němců. Jedná se časově i tématicky o poměrně širokou oblast, jejíž vybrané momenty reflektuje kolektivní monografie Na cestách, korespondující se zaměřením loňského sympozia Mezery v historii. Publikace se zabývá otázkami působení kulturních vlivů souvisejících s recepcí zážitků z blízkých i dalekých cest a jejich dopadu na podobu domácí umělecké scény, širokého proudu tzv. Heimatkunst. Výsledkem je čtrnáct odborných textů, jejichž společným momentem zůstává reflexe vnějších podnětů v rámci německočeské výtvarné scény, obecně vnímané jako poměrně tradiční a homogenní. Stejně jako v případě kolektivní monografie Ztracená generace? se opět jedná převážně o iniciační texty, které jednak odrážejí základní výzkum, ale také naznačují další možnosti, kam se může ubírat aplikovaný výzkum vizuální kultury německočeského umění.


Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906
27. února 2016 | Ivo Habán
Když jsme přibližně před rokem touto dobou zvažovali, bude-li ještě reálné zmobilizovat a propojit veškeré síly v regionu a vrhnout se do projektu, který by u příležitosti blížícího se 110. výročí Německočeské výstavy v Liberci 1906 zpracoval komplexně toto výsostně liberecké a doposud nepříliš probádané téma ve velkorysém formátu, příliš jsem tomu už nevěřil. Nicméně entusiasmus, megalomanství a ochota se po nocích zase obětovat, začátkem loňského léta opět převážily. Díky nezdolnému úsilí a ochotě řady jednotlivců nevzdat to a spolupracovat, se podařilo nakonec vydupat ze země projekt výstavy a knihy, který se poté, co dostal první tvar, posunul díky velkorysé podpoře soukromých subjektů i oficiálních institucí na úroveň, která slibuje důstojné vyrovnání s nastávajícím jubileem. V těchto dnech tak pomalu dostává finální tvar kulturně-historická kniha kolektivu autorů ze sedmi paměťových institucí, která v červnu doufejme osloví širší publikum se zájmem nejen o regionální historii. Myslím, že se bude na co těšit.


Mezery v historii podruhé v Liberci
13. října 2015 | Ivo Habán
V Liberci proběhlo podruhé sympozium Mezery v historii, tentokrát Na cestách / Auf Reisen, zaměřené na zahraniční impulzy v tvorbě českých Němců. Podařilo se jej uspořádat díky Oblastní galerii Liberec, Festivalu Mitte Europa a řadě dalších více či méně viditelných podporovatelů, včetně místního pivovaru Konrád. Na hodnocení je ještě příliš brzy, ale je zřejmé, se že opět podařilo připravit zajímavé a inspirativní setkání odborníků i veřejnosti se zájmem o společné téma, jehož výzkum se dále vyvíjí. Děkujeme všem, kteří přijeli a pomohli a těšíme se někdy příště na další setkání. Fotografie naleznete na stránce sympozia a zde.


Výstava Na Sibiř! / Nach Sibirien!
12. září 2015 | Ivo Habán
Letošní podzim v Oblastní galerii Liberec patří českým, moravským a slezským Němcům. Ve čtvrtek 8. října 2015 bude otevřena výstava s názvem Na Sibiř!, mapující osudy německy hovořících výtvarníků ze zemí Koruny české na srbské a východní frontě a v sibiřském zajetí. Kulturně-historický projekt kurátorky Anny Habánové se zaměřuje na kontrasty oficiální propagandy a autentických děl vytvořených v polních frontových podmínkách a v zajateckých lágrech. Výstava nabídne nejen veřejnosti neznámá díla, ale obecně také doposud minimálně reflektované téma. Doprovází ji stejnojmenná kniha, jenž vznikla v česko-rakousko-německé spolupráci editorky Anny Habánové s Lenou Radauer a Agnes Matthias. Dvojjazyčná česko-německá publikace Na Sibiř! vychází pod hlavičkou Oblastní galerie Liberec a nakladatelství Arbor vitae. Kniha nese opět grafický rukopis Jana Havla a přináší řadu dalších reprodukcí a příloh nad rámec výstavy. Vydání směřuje na vernisáž.


Na cestách / Auf Reisen
mezinárodní konference v Liberci

12. září 2015 | Ivo Habán
V souvislosti s výstavou Na Sibiř! proběhne v Oblastní galerii Liberec ve dnech 9.–10. 10. 2015 symposium Mezery v historii, zaměřené na vizuální kulturu německy hovořících autorů z Čech, Moravy a Slezska. Tradiční setkání historiků umění se po dvou letech znovu vrací do Liberce a stejně jako v roce 2013 bude tematicky profilované. V centru pozornosti leží tentokrát velmi specifické téma – recepce impulzů blízkých i vzdálených zahraničních kulturních prostředí v tvorbě tzv. českých Němců. Konference bude hledat odpověď na otázku, zda-li studijní, životní a leckdy i osudové cesty vnesly do tvorby sledovaného okruhu autorů nové podněty a zanechaly trvalejší stopy v širokém proudu tzv. Heimatkunst. Přichystáno je čtrnáct příspěvků, tematizováno bude výtvarné umění, architektura a fotografie. Konferenci podpořilo Ministerstvo kultury, koná se jako součást Festivalu Mitte Europa, bude simultánně tlumočená a je otevřená pro širší odbornou veřejnost. Konference navazuje na čtvrteční vernisáž výstavy Na Sibiř! Součástí programu je také komentovaná prohlídka výstavou.
Přihlašovat se můžete zde.


Mary Duras v GKK,
instalace a komentované prohlídky

23. června 2015 | Ivo Habán
Po velmi příjemné spolupráci byla v Galerii Klatovy / Klenová otevřena výstava Mary Duras. Elegantní zámecké prostory a bílá barva Mary sluší. Vyznění těžko porovnávat s loňskou premiérou v OGL, protože je to zcela jiný prostor a pojetí, tentokrát více tradiční. Klenovou nevnímám jako reprízu, ale jako svébytný koncept. Poděkování patří Národní galerii v Praze, dědicům, pořádající instituci i všem ostatním zapůjčitelům a v neposlední řadě mým blízkým. Dát dohromady sochařskou výstavu není legrace.
Doprovodný program obsahuje dvě komentované prohlídky, 27. 6. a 25. 7., obě v sobotu ve 14 hodin. Dvě cesty z Liberce na Klenovou, čas přemýšlet, příležitost sdělit, co se po roce od vydání monografie podařilo zjistit a co se do výstavy nevešlo. Stejně jako v Liberci nezůstanou stranou ani ostatní ženy-sochařky. Máte-li cestu na Šumavu, stavte se, Klenová je krásné magické místo a za vidění stojí určitě nejen Mary Duras.


Mary Duras v Galerii Klatovy / Klenová
28. května 2015 | Ivo Habán
Finišují přípravy volné reprízy výstavy Mary Duras v Galerii Klatovy / Klenová. Nachystán je nejen nový modifikovaný vizuál z dílny Jana Havla, ale oproti liberecké verzi také několik dalších změn a bonusů. Návštěvníci hradu na Klenové se budou opět moci těšit na stěžejní díla ze sbírek Národní galerie v Praze i ze zahraničí a spolu s nimi na další nově zrestaurované sochy ze sbírky pořádající instituce. Klenová nabízí oproti Liberci dispozičně zcela odlišný prostor. Lze tedy očekávat i posun v celkovém vyznění, jež bude nepochybně bližší atmosféře výstav meziválečného období, v níž vznikaly klíčové práce umělkyně. Jak vše dopadne uvidíte v sobotu 13. června 2015. Vernisáž výstavy se koná v 15 hodin.


Na cestách / Auf Reisen
3. dubna 2015 | Ivo Habán
Na podzim 2015 se po dvou letech opět vrací do Liberce termín pořádání tradičního sympozia Mezery v historii, mapujícího výtvarnou kulturu českých Němců. V návaznosti na konferenci Ztracená generace? / Eine verlorene Generation?, jež se uskutečnila v rámci výstavy Mladí lvi v kleci, jsme se odhodlali opět zkusit zaměřit setkání tematicky. A to i s vědomím, že užší zacílení tématu může již tak nepříliš široké řady badatelů dále zredukovat.
Letošní téma úzce souvisí s připravovanou výstavou Na Sibiř! / Nach Sibirien!, jejíž koncept konference dále rozšiřuje, časově, teritoriálně, i snahou pokusit se reflektovat nejen výtvarné umění, ale také případné podněty z oblasti architektury a užitého umění. Do jaké míry se ukážou impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska nosné a zajímavé, napoví další týdny. Podrobnosti k připravované konferenci naleznete zde.


Oskar Kokoschka
a pražská německy hovořící scéna

2. dubna 2015 | Ivo Habán
V neděli 29. 3. jsme na pozvání Národní galerie přednášeli v rámci doprovodného programu k výstavě Kokoschka a Praha. Byla to naše premiéra ve Veletržním paláci. Jaká byla, posoudí nejlépe těch asi pět desítek návštěvníků, kteří si nás přišli poslechnout. Spolupráce s lektorským oddělením byla velmi dobrá a příjemná. Promítali jsme, prošli částí výstavy a skončili ve stálé expozici, kde se dění třicátých let korespondující s Kokoschkovým pobytem v Československu propojilo.
Výstavu považuji za velmi zdařilou sondu do širších souvislostí Kokoschkova pobytu v Praze. Oproti skromnější premiéře v Regensburgu se spolupracující kurátorce pražského pokračování Bronislavě Rokytové podařilo zúročit rozsáhlý výzkum problematiky exilu třicátých let a připravit tak projekt koncipovaný ředitelkou KOG Agnes Tietze do podoby šité na míru pražskému, respektive tuzemskému publiku.
Oceňuji také povedený, typograficky kultivovaný katalog. Nešokuje superdesignem, ale funguje. Obrazy do švu mi nevadí, naopak se mi líbí jak jsou velké a lze si je prohlédnout. Papír voní, neblýská se, tak to má být. Do katalogu kromě Agnes Tietze a dalších přispěl kratším, ale zajímavým textem i Američan Keith Holz, který počátkem devadesátých let bádal v pražských archivech. Jak uvádí, je těžké psát znovu o něčem, co již bylo napsáno. Přesto mi přijde jeho text na téma místo, ženy, trh jako povedený a baví mě. Keith Holz má určitě pořád co říct a bylo by zajímavé protnout jeho pohled na zdejší meziválečnou scénu s naším vnímáním.
Málokdo z širší veřejnosti si asi uvědomí, co znamená připravit tematický projekt, kde není snadné díla jednoduše nahradit, a to i v podmínkách Národní galerie. Ačkoli neznám pozadí výstavy, tuším, že připravit takovýto výběr Kokoschků pro českou instituci nebyla jistě jednoduchá záležitost, nejen s ohledem na pojistné částky. Takto pohromadě určitě stojí za vidění.


Ve válce múzy mlčí
5. března 2015 | Ivo Habán
Dnes v 17.30 bude v OGL zahájena výstava Ve válce múzy mlčí, kterou kurátorský připravila Anna Habánová. V plejádě velkých jmen českého výtvarného umění období 1937–1945 figuruje i český Němec Otto Theodor W. Stein. Ambiciózní instalace výstavy je dokladem, že i nízkorozpočtový projekt ze sbírek k aktuálnímu výročí může směle zacílit na vyšší mety. Třeba i nejen v rámci regionu.


Hledáme díla pro podzimní výstavu Na Sibiř
26. ledna 2015 | Anna Habánová
Stále hledáme další, dnes většinou málo známá díla německy hovořících autorů pro výstavu s názvem Na Sibiř, plánovanou na podzim 2015 do Oblastní galerie Liberec. V centru pozornosti projektu stojí zejména umělci, kteří se během první světové války ocitli v ruském zajetí a prošli sibiřskými lágry (Hans Thuma, Franz Gruss, Ferdinand Michl, Alfred Kunft, Artur Ressel). Druhým okruhem zájmu bude oficiální rakousko-uherská propaganda autorů tzv. Kriegspressequartieru, v rámci něhož také působili německy hovořící umělci z Čech, Moravy a Slezska. Máte-li díla, dokumenty nebo informace vztahující se k uvedené problematice a zájem o jejich začlenění do projektu, kontaktujte nás prosím, budeme velmi rádi.


Mladí lvi v kleci končí
25. září 2014 | Ivo Habán
Dvojice komentovaných prohlídek výstavami Mladí lvi v kleci v Galerii výtvarného umění v Chebu a Galerii umění Karlovy Vary – Letohrádku Ostrov ukončila doprovodný program k výstavě, jejíž reprízy v Chebu a Ostrově se divákům definitivně uzavřou v neděli 28. 9. 2014. Končí tak výstavní projekt, který vznikal v letech 2010–2013 na míru Oblastní galerii Liberec, a který se podařilo reprízovat v Německu v Isergebirgsmuseu v Kaufbeuren-Neugablonz a nakonec také ve dvou dalších domácích institucích tradičně reflektujících tvorbu německy hovořících umělců.
Výzkum probíhal s přestávkami od roku 2002, intenzívně od roku 2008. Mladí lvi vznikli zcela bez respektu a z naprostého nadšení, jež vyústilo ve výstavu, konferenci a pokus o syntetickou publikaci mapující německy hovořící meziválečnou scénu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Málokdy se poštěstí začínajícím autorům a kurátorům, aby jim vyšla reprezentativní kniha v cizojazyčné mutaci a aby někdo reprízoval výstavní projekt. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporovali, přátelům, soukromým zapůjčitelům, nakladatelství Arbor vitae za knihu, jež po výstavě zůstane a také ředitelům a kurátorům v Chebu a Ostrově za péči a nasazení, s nímž se ujali volných repríz liberecké výstavy.

Mladí lvi končí. Nabídli pokus o ucelený pohled na tvorbu jedné generace českých Němců. Načrtli základní obrysy, stanovili "jízdní řád" německočeského umění dvacátých a třicátých let. S více než ročním odstupem je zřejmé, že navzdory mnohdy průlomovému základnímu výzkumu v řadě oblastí bílá místa ještě zůstávají. Přinejmenším ohniska jako Olomouc, Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Trutnov, Český Krumlov, Český Těšín a další na doplnění základního výzkumu čekají. Stejně tak i v ostatních v knize a na výstavě prezentovaných místech a regionech lze základní výzkum dále prohlubovat a napravovat dílčí nepřesnosti či omyly.
Na základě Mladých lvů bude možné přistoupit jak k dalším monografickým zpracováním jakými jsou letošní výstavy Mary Duras a právě probíhající výstava Erwina Müllera v Oblastní galerii Liberec, tak postupně také k dalším více specificky zaměřeným projektům navazujícího aplikovaného výzkumu. Do budoucna nás naplňuje optimismem pozitivní atmosféra otevírající možnosti hlubší spolupráce Oblastní galerie Liberec, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie umění Karlovy Vary, která je příslibem dalších projektů sledujících tvorbu německy hovořících umělců.


Erwin Müller, pozvánka na výstavu v Oblastní galerii Liberec
23. srpna 2014 | Anna Habánová
Srdečně zveme na výstavu libereckého rodáka, malíře a grafika Erwina Müllera, která bude otevřena 11. 9. 2014. Podobně jako u Mary Duras uvidíte díla, která ležela dlouhou dobu ukryta v depozitářích. A také podobně jako u Mary Duras se můžete opět těšit i na nekonvenční instalaci.


Vychází monografie Mary Duras
12. srpna 2014 | Ivo Habán
Od dnešního dne je v Oblastní galerii Liberec k mání monografie Mary Duras. Kniha vychází v česko-německé mutaci a přináší mj. řadu unikátních fotografií z pozůstalosti umělkyně přibližující dnes nezvěstná díla nebo osobní život. "Zasněná dívka z prvorepublikové Prahy" se tak po více než padesáti letech od poslední domácí retrospektivy v Nové síni ve Voršilské ulici v Praze dočkala také nové monografie, vůbec poprvé s katalogem sochařského díla. Kniha vychází ve spolupráci nakladatelství Arbor vitae a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.


Doprovodný dvojprogram k výstavě Mary Duras. Štursova třída.
31. července 2014 | Ivo Habán
V rámci doprovodného programu k výstavě Mary Duras přijala pozvání do Liberce historička umění Michala Frank Barnová, spoluautorka právě probíhající výstavy Vlasty Vostřebalové Fischerové v Domě u zlatého prstenu. S Mary Duras pojí Vlastu Vostřebalovou Fischerovou nejen osoba Vlastina manžela, divadelního kritika a významného germanisty Otokara Fischera, jehož bustu Mary Duras roku 1953 vytvořila, ale také školení u Jana Štursy. Právě Štursovým ateliérem prošlo v rozmezí let 1919–1925 osm pozoruhodných žen, jimž je věnován dnešní přednáškový program v Oblastní galerii Liberec nebo také text v aktuálním čísle časopisu Art&Antiques.


Mary Duras, pozvánka na výstavu v Oblastní galerii Liberec
1. června 2014 | Ivo Habán
Srdečně zveme na výstavu sochařky Mary Duras do Liberce. Retrospektiva bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 12. června 2014 v 17.30 hodin. Exkluzivní projekt představí díky spolupráci dědiců, Národní galerie v Praze a řady dalších tuzemských institucí poprvé v historii souhrnně celoživotní tvorbu nejvýznamnější německy hovořící sochařky v Československu, rozdělené v minulosti železnou oponou.
Výstava přinese též ukázky srovnání tvorby Mary Duras s jejími vrstevnicemi a nabídne tak divákům pohled na málo známou tvář meziválečného ženského sochařství.
Rozsáhlá sochařská výstava představuje velmi náročný projekt, který slibuje výjimečný divácký zážitek v jedinečném prostoru podbazénové haly nově zrekonstruovaných Lázní. Těšte se na zajímavou instalaci a přijďte se podívat. V podzemí OGL ve "white cube" se chystá něco mimořádného.


Mladí lvi v kleci – muzejní publikace roku 2013. Děkujeme!
16. května 2014 | Ivo Habán
Mladí lvi v kleci získali ocenění v soutěži Gloria musaealis jako muzejní publikace roku 2013. Naplňuje nás to radostí, jelikož se jedná o profesní ocenění od nezávislé odborné poroty, které je současně velkou vzpruhou a podporou do další práce. Děkujeme.


Kniha Mladí lvi v kleci v nominaci na Gloria Musaealis
4. května 2014 | Ivo Habán
Kniha Mladí lvi v kleci byla nominována na jednu z cen Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis v kategorii muzejní publikace roku 2013. Slavnostní vyhlášení se koná 15. 5. 2014 v Praze. Tak uvidíme, s čím pojedeme domů.


Repríza Mladých lvů v kleci odstartovala v Isergebirgs-Museum
13. března 2014 | Ivo Habán
V pátek 7. března 2014 byla v prostorách Isergebirgs-Musea v Kaufbeuren-Neugablonz v Bavorsku otevřena první letošní repríza výstavy Mladí lvi v kleci. Jedná se o volné, redukované a obměněné pokračování výstavního projektu, jež měla česká veřejnost možnost vidět v poslední třetině roku 2013 v Oblastní galerii v Liberci. Výstavu zahájili starosta města Stefan Bosse a Martin Posselt, společně s ředitelkou Isergebirgs-Musea Evou Haupt, ředitelem Oblastní galerie Liberec Janem Randáčkem a kurátory.

Kurátoři výstavy Anna Habánová (OGL) a Ivo Habán (NPÚ) připravili do prostor Isergebirgs-Musea redukovaný výběr přibližně šesti desítek děl, jejichž kostru tvoří práce ze sbírek Oblastní galerie Liberec, Isergebirgs-Musea v Kaufbeuren a opět významné množství děl ze soukromých sbírek. Koncept je zaměřen podobně jako při velké liberecké premiéře na představení nejvýznamnějších uměleckých seskupení německy hovořících výtvarných umělců a umělkyň z Cech, Moravy a Slezska v meziválečném Československu. Výběr byl z prostorových důvodů redukován na Metznerbund, pražskou scénu, brněnskou Scholle a Oktobergruppe. Stejně jako v Liberci je prezentován také formálně vymezený okruh věnovaný tendencím nové věcnosti. Nově bylo s ohledem na místo konání akcentováno také téma jizerskohorské krajinomalby. Oproti liberecké premiéře nalezneme ve výstavě téměř dvě desítky nově prezentovaných děl, jedná se zejména o práce z obou pořádajících institucí. Za pozornost stojí české veřejnosti zcela neznámá díla ze sbírek Isergebirgs-Musea od Oskara Justa či Edith Plischke-Fleissner.

V neděli 11. května 2014 ve 14.30 h se uskuteční komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Annou Habánovou. Výstava potrvá do 15. června 2014. Fotografie ze zahájení jsou zde.OzvěnyMladých lvů v kleci
12. března 2014 | Ivo Habán
Na stránkách Institutu pro studium literatury, fóra pro germanobohemistiku, vyšla recenze Evy Jelínkové na knihu Mladí lvi v kleci.Kolektivní monografie Ztracená generace?
6. února 2014 | Ivo Habán
Začátkem roku spatřila světlo světa kolektivní monografie Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. Kniha je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, která v říjnu 2013 doprovodila projekt Mladí lvi v kleci. Knihu editorsky připravili Anna a Ivo Habánovi, svými texty do ní dále přispěli Pavla Cenková, Jaroslav Čechura, Kurt Ifkovits, Eva Janáčová, Robert Janás, Veronika Kotoučová, Diana Łańcucka-Codogni, Eckhard Leuschner, Agnes Matthias, Cornelia Nowak, Lena Radauer, Bronislava Rokytová, Veronika Schmeer, Zuzana Skořepová, Libor Šturc, Harald Tesan, Jana Velechovská, David Voda a Silvia Wolf-Möhn.

Devatenáct převážně uměnovědných textů v této knize je věnováno hledání místa německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska ve středoevropském prostoru. Ten se stal v průběhu první poloviny 20. století dynamicky se proměňující oblastí. Tvorba “českých Němců” je na jednu stranu pevně spojena s jejich rodišti, na druhou stranu ji zřetelně formovaly tradičně silné vazby do okolních metropolí. Termín Ztracená generace může znít jako nadsázka, reaguje však na pohnutý osud generace autorů, jejichž studia a kariéry přerušily dvě světové války a jejich účinkování na československé scéně uzavřela emigrace, smrt nebo odsun.

Publikace, jejímž vydavatelem je Technická univerzita v Liberci, odráží aktuální výzkum v širším mezinárodním kontextu, vznikla v souvislosti s výstavou a knihou Mladí lvi v kleci, s nimiž volně koresponduje a tvoří jejich doplněk. Zájemci o knihu mohou kontaktovat Annu Habánovou.
Příběh výstavy
4. prosince 2013 | Ivo Habán
Výstava Mladí lvi v kleci spěje do finále, otevřená bude do 31. 12. 2013. Od poloviny září ji shlédlo téměř 5000 návštěvníků. Je tedy pomalu čas se ohlédnout. Jak se slepuje výstava zapomenutých autorů, k nimž v řadě případů existuje jen hrstka dostupných děl lze jen těžko sdělit. Video o tom, jak jsme připravovali a realizovali Mladé lvy si můžete prohlédnout zde.


Mladí lvi v kleci v Artmixu na ČTart
27. listopadu 2013 | Ivo Habán
Reportáž o výstavě vysílala dnes ČT, záznam je k vidění zde, začíná v čase 45:30.


Profesor Vojtěch Lahoda prováděl výstavou Mladí lvi v kleci
22. listopadu 2013 | Ivo Habán
Včerejší komentovaná prohlídka profesora Vojtěcha Lahody ve výstavě Mladí lvi v kleci přinesla nejen mimořádnou návštěvnost, ale také výjimečný zážitek a několik podnětů k zamyšlení. Vojtěch Lahoda především jako první z tuzemských vysokoškolských profesorů dějin umění přijal nabídku přivézt své studenty do Liberce a zhostit se přednášky ve výstavě, s níž měl předem možnost seznámit se pouze z katalogu a krátce předem. Jeden z největších znalců českého výtvarného umění první poloviny 20. století předvedl brilantní bezprostřední procházku výstavou, okořeněnou řadou trefných postřehů, kterou zakončil srovnáním německy hovořících autorů s hvězdami klasické české moderny ve stálé expozici Oblastní galerie.
Přítomnost špičkového odborníka, jeho reakce i reakce na jeho vystoupení potvrdily ambice projektu Mladí lvi v kleci a smysl úsilí organizátorů nabídnout k výstavě široký doprovodný program. Ten pokračuje příští týden čtením z memoárů Endre Nemese a Maxima Kopfa. Čtení se uskuteční opět v expozici před originály a koná se za podpory Krajské vědecké knihovny v Liberci a ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Liberci.


Výstava Mladí lvi v kleci bude představena na sympoziu v Bad Kissingen
17. listopadu 2013 | Ivo Habán
Dnes večer začíná v lázeňském městě Bad Kissingen v severním Bavorsku sympozium "Deutsch-tschechische Wechselbeziehungen und Gegenwart". Na programu trvajícím až do pátku 22. 11. 2013 je 19 příspěvků od německých i českých badatelů a zástupců institucí. V rámci sympozia bude Anna Habánová, kurátkorka Oblastní galerie v Liberci, prezentovat probíhající výstavní projekt Mladí lvi v kleci.


Vychází kniha Mladí lvi v kleci
6. listopadu 2013 | Ivo Habán

Výstavní projekt Mladí lvi v kleci doprovází stejnojmenná publikace v českém a německém jazyce. Obsahem jsou odborné statě kolektivu autorů věnované jednotlivým centrům a tematickým okruhům německočeského výtvarného umění v meziválečném Československu. Tyto texty jsou dále doplněny dílčími tematickými exkurzy, medailony 86 vybraných autorů a dalšími přílohami.

Na vydání publikace spolupracují nakladatelství Arbor vitae, Technická univerzita v Liberci a Oblastní galerie v Liberci.

Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Arbor vitae – Oblastní galerie v Liberci, Řevnice – Liberec 2013, 440 stran, 536 + 36 reprodukcí.

Concept © Anna Habánová, Ivo Habán, 2013
Text ©Zdenka Čepeláková, Ivo Habán, Anna Habánová, Bohuslava Chleborádová, Gabriela Kašková, Michaela Sidenberg, Pavel Šopák, 2013
Graphic design © Belavenir, 2013

Zatímco česká výtvarná scéna první republiky je dnes všeobecně známá a přinejmenším klasická moderna je probádanou oblastí, umění „českých Němců“ sledovaného období zůstává opomíjeno. Přispět ke změně tohoto stavu a ukázat méně známou podobu výtvarného umění meziválečné éry usiluje kniha a výstava Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, které jsou současně svým způsobem splátkou dluhu německy hovořícím autorům.

Projekt zpracovává historii nejdůležitějších uměleckých spolků a je postaven na výběru děl, která byla součástí meziválečných souborných výstav německočeského výtvarného umění doma i v zahraničí. Tato díla se podařilo adresně dohledat a podrobně zmapovat jejich historii. Z důvodů vymezení časového jsou zde zastoupeni umělci narození převážně v rozmezí let 1885–1905, kteří významným způsobem utvářeli obraz výstav meziválečného období. Do jejich životů dramatickým způsobem zasáhly události konce třicátých let, druhá světová válka a poválečné události v Československu, díky nimž na čas téměř zmizeli z historického a kulturního povědomí této země. Snahou kolektivu autorů je pokus o navrácení jejich identit do kontextu národní paměti a do dějin umění Čech, Moravy a Slezska.
Konference Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany
11. října 2013 | Ivo Habán

V rámci doprovodného programu k výstavě Mladí lvi v kleci pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve dnech 22. – 23. října 2013 odbornou mezinárodní konferenci na téma hledání místa německy hovořících výtvarných umělců v kontextu dějin umění Čech, Moravy a Slezska, při zohlednění často nemožného důsledného rozdělení podle měřítek národnosti, působiště a s přihlédnutím ke specifikům jejich uměleckého projevu.

Cílem konference je přinést nové poznatky o německy hovořících výtvarných umělcích, což přispěje k uvědomění si možností a limitů zařazení sledovaného okruhu autorů do širšího středoevropského kontextu. Ten byl do značné míry podmíněn právě paralelním, v čase proměnlivým působením jednotlivých uměleckých center, jejichž vliv spolu s působením pražské akademie determinoval specifický výtvarný projev sledovaného okruhu výtvarných umělců.

Program obsahuje 20 odborných příspěvků od badatelů z Německa, Rakouska, Polska a České republiky. Je zajištěno simultánní tlumočení. Přednesené texty budou publikovány.

Pořadatelem konference je katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, na spolupořádání se podílí Oblastní galerie v Liberci, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Galerie výtvarného umění v Chebu, Festival Mitte Europa a Goethe-Institut. Akce je součástí doprovodného programu výstavy Mladí lvi v kleci a umělecko-historického sympozia Mezery v historii, doposud konaného tradičně pod hlavičkou Festivalu Mitte Europa až doposud v Galerii výtvarného umění v Chebu.
Oskar Kokoschka v Liberci – komentované prohlídky výstavou Mladí lvi v kleci
8. října 2013 | Ivo Habán
V rámci doprovodného programu k výstavě Mladí lvi v kleci se uskuteční specializované komentované prohlídky. Ve čtvrtek 10. října 2013 v 17 hodin vystoupí Ivo Habán s přednáškou věnovanou spolku Prager Secession. V souvislosti s exkluzivní zápůjčkou obrazu Oskara Kokoschky Praha od Křižovníků ze soukromé sbírky bude reflektována Kokoschkova účast na výstavách tohoto klíčového uměleckého spolku.
Anna Habánová se bude ve čtvrtek 17. října 2013 v 10 a 17 hodin věnovat v rámci specializované komentované prohlídky historii liberecké skupiny Oktobergruppe.


Do Liberce přijede Martina Pachmanová
1. října 2013 | Ivo Habán
V rámci doprovodného programu k výstavě Mladí lvi v kleci zavítá do Liberce historička umění a kurátorka Martina Pachmanová, která ve čtvrtek 3. 10. 2013 od 17 hodin představí v Oblastní galerii v Liberci svoji nejnovější knihu Zrození umělkyně z pěny limonády, věnovanou otázkám genderu v české moderní kritice a teorii umění.
Připraveno je čtení, volně doprovázené projekcí, která se soustředí na jednu z kapitol knihy, v níž autorka rozebírá vztah mateřství a umění na pozadí dobových diskusí o ženské kulturní a umělecké emancipaci v českém prostředí, stejně jako ve střední Evropě.


Výstava Mladí lvi v kleci jako cover story Art+Antiques
17. září 2013 | Ivo Habán
Německočeská výtvarná scéna období první republiky jako téma výstavy Mladí lvi v kleci je představena v zářijovém vydání časopisu Art+Antiques. Na obálku se tak dostal obraz libereckého malíře Erwina Müllera. Je to možná poprvé, co Oblastní galerie v Liberci má dílo ze svých sbírek na titulní straně tohoto časopisu. Uvnitř naleznete na deseti stranách text kurátorů, který se pokouší přiblížit dobové souvislosti. Celostránkovou reprodukcí je připomenutý také jeden z klíčových obrazů výstavy, Nádražní restaurace libereckého malíře Hanse Thumy.


Otevření výstavy Mladí lvi v kleci
12. září 2013 | Ivo Habán
V Oblastní galerii v Liberci bude zahájena výstava Mladí lvi v kleci, mapující výtvarné umění českých Němců období první republiky. Jedná se o poslední výstavu ve stávající historické liebiegovské budově, v níž OGL sídlila 60 let. Výstava sází na dobovou atmosféru a to nejen vizuálem a specifickou instalací. Slavnostní zahájení doprovodí jazz a swing 20. a 30. let a stylově také pivo Reichenberger pivovaru Konrad z Liberce-Vratislavic.


Začíná kampaň k výstavě Mladí lvi v kleci
1. září 2013 | Ivo Habán
V Praze a v Liberci začíná první fáze kampaně k výstavě Mladí lvi v kleci, umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném obodbí, která bude zahájena vernisáží v Oblastní galerii v Liberci ve čtvrtek 12. září od 17.30 hodin. V historii OGL se jedná o vůbec první pokus oslovit obyvatele a (potenciální) návštěvníky krajského města touto formou propagace.


Výstavu Mladí lvi v kleci doprovodí mezinárodní konference
13. května 2013 | Ivo a Anna Habánovi
Pokračují přípravy letošního podzimního projektu, výstavy a publikace Mladí lvi v kleci a doprovodné mezinárodní konference s názvem Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďanami, která se uskuteční ve dnech 22. a 23. 10. 2013 v Liberci.
Byla zveřejněna výzva k přihlášení příspěvků, uzávěrka přihlášek bude v polovině června.


60 let OGL
18. února 2013 | Anna Habánová
Oblastní galerie v Liberci slaví šedesátileté výročí právní existence. Na výstavě šedesát let, šedesát tváří jsou připomenuta také vybraná díla německy hovořících umělců ze sbírek – Erwin Müller konvolutem autoportrétů, Alfred Kunft kresbou Maxima Kopfa, Rudolf Mather výraznými grafikami, Hans Thuma portrétem muže ze Sibiře. Vybrány byly i ženy-umělkyně – Edith Plischke Fleissner, Emma Löwenstamm, Elisabeth Geyer Plavec, v plastice Mary Duras. Portrétní busta sochaře Karla Kolaczka je dílem Theodora Mallénera. Výstava potrvá do 7. 4. 2013.


Emil Orlik v Regensburgu
15. listopadu 2012 | Ivo Habán
V neděli 18. listopadu 2012 bude v Kunstforu Ostdeutsche Galerie Regensburg zahájena výstava Zwischen Japan und Amerika, Emil Orlik, Ein Künstler der Jahrhundertwende. Výstava nabídne průřez tvorby významného německo-českého kreslíře, grafika a malíře z jeho cest v období 1898 až 1930.


Emma Löwenstamm:
dílo měsíce v Oblastní galerii v Liberci
2. srpna 2012 | Ivo Habán
Portrét manželů(?) od vídeňské malířky Emmy Löwenstamm činné v meziválečném období v Jablonci nad Nisou je představen jako dílo měsíce srpna v OGL. Obraz se do galerijních sbírek dostal převodem z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a znázorňuje pravděpodobně pár z jablonecké společnosti 20.-30. let, totožnost portrétovaných však zatím zůstává neznámá.


Přednáška v Mnichově:
Německo-čeští výtvarníci v Liberci 1918–1938
17. července 2012 | Ivo Habán
Ve čtvrtek 2. srpna 2012 bude v rámci slavnostního otevření výstavy o životě a díle grafika a ilustrátora Rudolfa Kahla v prostorách Sudetendeutsches Haus v Mnichově, Hochstrasse 8 od 19 h přednášet Anna Habánová o německočeských výtvarných umělcích Liberecka mezi dvěma světovými válkami. Vstup volný.


O čem bylo sympozium v Chebu
2. července 2012 | Anna Habánová
10. chebské sympozium skončilo a přineslo několik velmi zajímavých příspěvků. Dovolím si vynechat příspěvky o architektuře, jejichž hodnocení náleží spíše jiným úzce specializovaným webům. Patrné jsou rozdíly mezi přístupem akademiků a praktiků z institucí. Jednoznačně největší úspěch zaslouženě měla jako vždy noblesní a lidsky přívětivá Boženka Vachudová s příspěvkem o karlovarském sochaři Hugo Uherovi. Zajímavý příspěvek přednesl Zbyněk Černý z muzea v Chebu o sochaři Adolfu Mayerlovi. Velmi dobré školení a velká píle je cítit z práce Bronislavy Rokytové. Je dobře, že se podařilo obnovit tradici a sympozium pokračuje. Věřím, že další se bude konat příští rok v rámci připravované výstavy v Liberci a proběhne s podobným entuziazmem, jaký bylo možné cítit z chebských příspěvků.


Sympozium Mezery v historii
26. června 2012 | Anna Habánová
Po roční pauze se v GAVU Cheb koná další ročník sympozia, věnovaného tvorbě často zapomenutých autorů židovské a německé národnosti, kteří působili na našem území před druhou světovou válkou. Sympozium se svým názvem hlásí ke stejnojmenné výstavě „Mezery v historii, 1890-1938: polemický duch Střední Evropy - Němci, Židé, Češi“, kterou v roce 1994 připravila pro Galerii hl. města Prahy kurátorka Hana Rousová. Sympozium se koná ve dvou blocích ve středu 27. června (od 13.00) a ve čtvrtek 28. června (od 10.00)
Doprovodným programem sympozia je vernisáž dvou výstav ve středu od 17.00. Tou první je retrospektiva německého grafika a malíře Michela Fingestena (1884–1943), rodáka z Bučkovic u Frýdku-Místku. V rámci výstavního cyklu opus magnum galerie představuje vždy jedno výjimečné dílo. Tentokrát to je loutka Kiai Ageng z představení Nawang Wulan Richarda Teschnera (1879 Karlovy Vary–1948 Vídeň), zapůjčená ze sbírek Österreichisches Theatermuseum ve Vídni.
Právě tvorbou Richarda Teschnera se bude zabývat Kurt Ifkovits ze stejné instituce. Tématem příspěvku Anny Habánové (OG Liberec) je liberecká skupina Oktobergruppe . Václav Houfek (Muzeum Ústí nad Labem) představí pomníky v Ústí nad Labem. Dr. Harald Tesan (Universität Passau) bude hovořit o Sudetendeutsche Kunstausstellung, která proběhla v roce 1931 v Norimberku. Bronislava Rokytová (PNP Praha) svůj příspěvek nazvala „Dost tichého šepotu!“ - Odpověď umělecké emigrace v Československu nastupujícímu nacismu. Další příspěvky budou mít monografický rozměr. Božena Vachudová (GVU Karlovy Vary) se bude věnovat karlovarskému sochaři Hugo Uherovi, Zbyněk Černý (Muzeum Cheb) pro změnu chebskému sochaři Johannu Adolfu Mayerlovi, Pavel Domanický (NPU Plzeň) představí stavby architekta Moritze Hinträgera v Plzni, Michael Rund (Muzeum Sokolov) architekta Emila Roesslera a Vladimír Prokop malíře Franze Grusse, o němž nedávno publikoval monografii. Účast na sympoziu přislíbil i Jan Mohr (SM Liberec), téma svého příspěvku zatím neupřesnil.
Pořadateli sympozia jsou GAVU Cheb a festival Mitte Europa ve spolupráci s Muzeem města Ústí n./L. a Umělecko-historickou společností v českých zemích.


Dílo měsíce května v Oblastní galerii v Liberci
2. května 2012 | Anna Habánová
Oblastní galerie v Liberci představuje na svých webových stránkách každý měsíc jedno dílo v rubrice dílo měsíce. V květnu je prezentován obraz Autoportrét s paletou malíře Erwina Müllera.


Konec (s)nové epochy v Liberci
20. dubna 2012 | Anna Habánová
Patrik Šimon připravil pro libereckou Oblastní galerii výstavu secese a symbolismu ze své rozsáhlé sbírky. V přízemí galerie jsou k vidění obrazy, grafiky, kresby, sochy a ukázky knižní tvorby vzniklé pod vlivem směrů dominujících převážně na přelomu 19. a 20. století. Výstava, tak jak jsme u Patrika Šimona zvyklí, se soustřeďuje na celé území českých zemí daného období a prezentuje tudíž i díla německo-českého okruhu. Do kontextu „českých“ malířů a grafiků Vojtěcha Preissiga, Vojtěcha Hynaise, Maxe Švabinského nebo Maxmiliána Pirnera jsou zařazeni Lili Gödl-Brandhuber, Wenzel Hablik, Gustav Böhm, Hermine Ginzkey, Eduard Ameseder nebo Emil Orlik. Díla se navzájem doplňují, utvářejí ucelený obrázek o daném období a potvrzují tezi o národnostní neoddělitelnosti umění, nejen období Belle époque. K výstavě byl vydán katalog Konec (s)nové epochy. Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona, který spolu s katalogem výstavy Zamlčená moderna dotváří povědomí o šíři sběratelského zájmu Patrika Šimona.


Setkání bohemistů v Mnichově
5. března 2012 | Anna Habánová
Collegium Carolinum pořádá 9. března každoroční setkání fora badatelů zabývajícími se německo-českým výzkumem v oblasti humanitních věd. Mezinárodní jednodenní setkání nabídne politická, historická a literární témata. Program.


„Edler Wettstreit der beiden Völker“
30. listopadu 2011 | Ivo Habán
V posledním vydání časopisu Umění/Art LIX, 2011, No. 5 je publikována studie Anny Habánové, věnovaná počátkům libereckého Metznerbundu, skupině Oktobergruppe a malíři Erwinu Müllerovi. Text je publikován německy, českou verzi si můžete přečíst v čítárně.


Monografická výstava Augusta Brömseho v Regensburgu
20. listopadu 2011 | Anna Habánová
Dnes byla v prostorách Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg zahájena monografická výstava Augusta Brömseho, kterou připravila Gabriela Kašková. Výstava potrvá do 26. února 2012. Více informací naleznete v letáku.


Monografie Franze Grusse
13. listopadu 2011 | Ivo Habán
Vladimír Prokop zpracoval monograficky opomenutého německočeského umělce Kraslicka Franze Grusse (1891-1979). Kniha překvapuje množstvím doposud nepublikovaného obrazového materiálu. Zájemci o publikaci mohou kontaktovat autora na adrese vlprokop@mybox.cz.


Mary Duras
pozapomenutá německočeská sochařka
25. října 2011 | Ivo Habán
Ve středu 2.11.2011 v 16.30h se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskuteční přednáška věnovaná sochařce Mary Duras (1898-1982) a dalším ženám umělkyním období meziválečného Československa. Akce v rámci cyklu "Žena v dějinách" se koná ve spolupráci katedry historie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Krajské vědecké knihovny v Liberci a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.Dvacet desetiminutovek
začíná vysílání pořadu "Domy a domovy"
7. srpna 2011 | Anna a Ivo Habánovi
V pondělí 8. srpna začíná vysílání pořadu "Domy a domovy" věnovaného německočeské výtvarné scéně první poloviny 20. století. Propagační text k pořadu je ke stažení ve čtvrtletníku posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas 3 Vltava.Německočeské výtvarné umění od srpna na Vltavě
10. července 2011 | Ivo Habán
Ve spolupráci s Jiřím Hůlou z Centra současného umění DOX, za nímž stojí dlouhodobá aktivita v oblasti informačního systému abART, jsme v uplynulých dnech připravili a natočili materiál pro pásmo věnované německo-českému výtvarnému umění první poloviny 20. století. Dvacetidílný cyklus desetiminutových pořadů bude od 8. srpna 2011 vysílat Český rozhlas 3 Vltava v rámci projektu Rok německého jazyka.Realita kunsthistorického výzkumu
25. května 2011 | Anna Habánová
Dlouhodobé úsilí o nalezení možné pozůstalosti libereckého malíře Erwina Müllera přineslo tento týden konečně své "ovoce". Výsledkem je zjištění, že jeden plodný umělecký život odehrávající se na pozadí dramatických událostí 20. století se vešel před dvěma lety do jednoho velkoobjemového kontejneru. Ve střední Evropě tedy zůstávají z díla Erwina Müllera rozptýleny zřejmě již pouze nepatrné zbytky a otevírají tak prostor uměleckohistorickým fabulacím.Domácí orientalismy?
mnohem více než pár solitérů
25. března 2011 | Ivo Habán
Náš zájem o orientalismy v díle německy hovořících autorů v meziválečném Československu neklesá. Naopak. V čítárně zveřejňujeme dílčí studii ze září 2010 na toto téma. S určitým časovým odstupem a s pokračujícím výzkumem je jasné, že orientalismus v domácích dějinách umění, nejen německočeský – před rokem s nadsázkou nadnesené téma – dostává stále jasnější (a barvitější) obrysy.
Probíhající výstava Orientalismus in Europa v Mnichově tento fakt jen potvrzuje.Katalog výstavy 100 let Domu umění v Brně
21. prosince 2010 | Ivo Habán
Údajně nejtlustší katalog, jaký brněnský Dům umění kdy vydal, obsahuje 14 odborných příspěvků na témata související se stoletou historií této výstavní síně. Reprezentativní publikace navazuje na katalog výstavy k 90. výročí z roku 2000 a tvoří jeho logický doplněk.100 let Domu umění v Brně
14.12.2010–13.2.2011
13. prosince 2010 | Ivo Habán
V rámci retrospektivy jsou připraveny také
tři sály věnované tvorbě německy hovoříích autorů spojených s brněnským Domem umělců v období 1911–1945. Téměř polovinu této expozice tvoří veřejnosti doposud neznámá díla ze soukromých sbírek či pro výstavu nově restaurovaná díla.Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v první polovině 20. století
20. listopadu 2010 | Ivo Habán
Ve středu 1. 12. 2010 v 16.30 vystoupí v rámci cyklu "Památky kolem nás" Anna Habánová v Krajské vědecké knihovně v Liberci s přednáškou "Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v první polovině 20. století"88 let od úmrtí Emila Helzela
11. října 2010 | Anna Habánová
Na základě archivních rešerší se podařilo vypátrat zatím neznámá životopisná data doposud nedoceněného německo-českého grafika, člena umělecké skupiny Die Pilger Emila Helzela (1886 Meistersdorf/Mistrovice – 1922 Schemmel/Všemily). Od umělcovy sebevraždy uplyne dnes 88 let.Erinnern–Ausstellen–Speichern
Konference Česko-německé komise historiků v Liberci 7. – 9. 10. 2010
5. října 2010 | Ivo Habán
"Pamětníci pohnutých evropských dějin 20. století – především jeho první poloviny, poznamenané dvěma světovými válkami, holocaustem, dosud nebývalými migracemi obyvatelstva a zásadními proměnami politické mapy kontinentu – zvolna odcházejí. Zanechávají po sobě depositum vzpomínek, které si často odporují – multiples Erinnern."
V rámci konference vystoupí 9. 10. 2010 Anna Habánová s příspěvkem
"Die deutschböhmischen Kunstsammlungen in der Regionalgalerie Liberec".
programMyslíme to vážně,
i když to tak zatím nevypadá
3. září 2010 | Ivo Habán
Na našem tématu bádáme systematicky třetím rokem v domácích i zahraničních archivech. Pracujeme na databázi. Rozhodli jsme se postupně zprovoznit webové stránky věnované problematice německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, byť zatím v provizoriu. Chceme otevřít tento prostor také dalším domácím i zahraničním badatelům se zájmem o toto téma.
Jsme unavení rodiče, takže než se zde něco pořádného objeví, bude to asi trvat ještě o trochu déle, než byste možná čekali. Díla a osudy českých Němců na svoje navrácení do příběhu dějin umění našich zemí čekají víc než půl století.

  Anna a Ivo Habánovi 2010–2017. 
Moderní realismy sympozium

Paul Gebauer

Paul Gebauer

Metznerbund. Ušlechtilá soutěž obou národů. Mezinárodní uměleckohistorická konference konaná v Oblastní galerii Liberec u příležitosti výstavy věnované historii uměleckého spolku Metznerbund, pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii

Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920–1945. Vernisáž výstavy

Anna Habánová, Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920–1945

Anna Habánová, Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920–1945

Anna Habánová, Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920–1945

Erwin Müller (1893–1978). Die Wiederentdeckung eines vergessenen Malers

Maxim Kopf, Uhelný revír falknovský (1929), Opus magnum, 30. června – 2. října 2016, Galerie výtvarného umění v Chebu, foto Ivo Habán

Maxim Kopf, Uhelný revír falknovský (1929), Opus magnum, 30. června – 2. října 2016, Galerie výtvarného umění v Chebu

Friedrich Feigl, Oko vidí svět / The Eye Sees the World, Galerie výtvarného umění v Chebu, 30. 6. – 25. 9. 2016

Německočeská výstava Liberec 1906, komentovaná prohlídka 23. 6. 2016 Německočeská výstava Liberec 1906 / Kniha Německočeská výstava Liberec 1906 / Kniha Německočeská výstava Liberec 1906 / Kniha

Na cestách: Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska Na cestách: Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska Na cestách: Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska Na cestách: Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska

Na Sibiř! / Nach Sibirien!

Na Sibiř! / Nach Sibirien!

Na Sibiř! / Nach Sibirien!

Na Sibiř! / Nach Sibirien!

Na Sibiř!/Nach Sibirien!

Mary Duras, Galerie Klatovy / Klenová, 13 6 – 30 8 2015

Kokoschka a Praha

Ve válce múzy mlčí

Erwin Müller

Mary Duras, titulní strana obálky monografie

Mary Duras, zadní strana obálky monografie

Mary Duras, clv kampaň Liberec

Mary Duras / Vlasta Vostřebalová Fischerová, výjimečné ženy v ateliéru Jana Štursy, pozvánka

Mary Duras, Oblastní galerie Liberec, pozvánka

Mladí lvi v kleci – Gloria musaealis 2013

Junge Löwen im Käfig Kaufbeuren

Junge Löwen im Käfig Kaufbeuren

Ztracená generace?

Ztracená generace?

Ztracená generace?

Ztracená generace?

Ztracená generace?

Dernisáž v Oblastní galerii v Liberci

Mladí lvi v kleci, příběh výstavy

Mladí lvi v kleci

Mladí lvi v kleci

Mladí lvi v kleci na Fügnerce

Erwin Müller na obálce Art+Antiques

Hans Thuma, Nádražní restaurace, 1927

Mladí lvi v kleci

Mladí lvi v kleci

Mladí lvi v kleci

60OGL

Zwischen Japan und Amerika, Emil Orlik, Ein Künstler der Jahrhundertwende

Osudy pomníku mecenáše Heinricha Liebiga v Liberci

Erwin Müller-Autoportrét s paletou

Konec (s)nové epochy

Edler Wettstreit der beiden VölkerSchattenSeiten AUGUST BRöMSE & KATHRiN BRöMSE

Německo-české výtvarné umění na Vltavě, Afred Kunft
Německo-české výtvarné umění na Vltavě

Afred Kunft

nezvěstný Erwin Müller
nezvěstný Erwin Müller

Orientalismus v díle německo-českých výtvarných umělců: Oskar Spielmann
Orientalismus v díle německo-českých
výtvarných umělců: Oskar Spielmann
(Městská scenérie, detail, Alžírsko, 1932)

Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna, Brno 2010.
Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let
Domu umění města Brna, Brno 2010.

Štítek spolku Mährischer Kunstverein na zadní<br>
straně obrazu z výstavy v Domě umělců v Brně.
Štítek spolku Mährischer Kunstverein na zadní
straně obrazu z výstavy v Domě umělců v Brně.

Emil Helzel, Frühlingsbäume untern Rosenberge
Emil Helzel, Frühlingsbäume untern Rosenberge.
Reprodukce Deutsche Heimat.