Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období
Mary Duras, Oblastní galerie Liberec, 12. 6. – 31. 8. 2014
Mary Duras, Galerie Klatovy / Klenová, 13. 6. – 30. 8. 2015
Erwin Müller, Oblastní galerie Liberec, 11. 9. – 16. 11. 2014
Na Sibiř!/Nach Sibirien!, Oblastní galerie Liberec, 8. 10. 2015 – 17. 1. 2016
Německočeská výstava Liberec 1906
Metznerbund Oblastní galerie Liberec
česky | deutsch
Německočeské umění | Deutschböhmische Kunst
FB Německočeskéumění.cz

Čítárna

Vítejte v čítárně.
Na tomto místě se snažíme zpřístupnit některé texty k problematice německočeského výtvarného umění. Jedná se převážně o dříve publikované příspěvky. Stav informací v nich obsažený odpovídá době jejich vzniku. Výsledky aktuálního výzkumu se podařilo prezentovat knižně v publikaci Mladí lvi v kleci (2013) a v monografiích Erwin Müller (2014) a Mary Duras (2014). Snažíme se, aby tento výzkum dále pokračoval.
Publikované texty jsou chráněny autorskými právy.


Anna Habánová – Ivo Habán (eds.), Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany. Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2013. ISBN 978-80-7494-025-5.
Kniha není volně v prodeji, ale je dostupná na vyžádání.

Anna Habánová, Pomník Heinricha Liebiega pro Liberec, Fontes Nissae XIII, 2012, č. 2, s. 46–51.

Anna Habánová, „Edler Wettstreit der beiden Völker“ Počátky činnosti liberecké pobočky Metznerbundu. Výtvarná skupina Oktobergruppe a Erwin Müller, Umění LIX, 2011, č. 5, s. 415–426.

Anna Habánová, Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v první polovině 20. století, Fontes Nissae XI, Liberec 2010, s. 75–107.

Anna Habánová, Historie liberecké výstavní haly Metznerbundu v Schückerstrasse 21, dnešní Pražské ulici, Fontes Nissae X, Liberec 2009, s. 59–68.

Ivo Habán, Zachycení cizích kultur nebo trvalejší vliv? Exotické náměty v tvorbě Maxima Kopfa, Josefa Kitzlera a Oskara Spielmanna, in: Anna Habánová – Ivo Habán (eds.), Na cestách: Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, Liberec 2015, s. 55–63.

Ivo Habán, Dědictví mnichovské malby ve dvacátých letech 20. století, in: Aleš Filip et al., Mnichov a země Koruny české 1870–1918: umělecká výměna: sborník příspěvků z konference pořádané Západočeskou galerií v Plzni ve dnech 23. – 24. března 2015, Studio JB ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, Lomnice nad Popelkou 2015, s. 56–60.

Ivo Habán, Mary Duras (kat. výst.), Oblastní galerie Liberec – Galerie Klatovy/Klenová, Řevnice – Liberec 2014.

Ivo Habán, Vizionář Karl Krattner a jeho tvorba na severu Čech. K souboru kreseb uložených na státním zámku Frýdlant, Fontes Nissae XV, 2014, č. 2, s. 38–55.

Ivo Habán, Spojeni řízením osudu. Sbírky německočeského výtvarného umění 1. poloviny 20. století ve fondech Národního památkového ústavu, Fontes Nissae XIV, 2013, č. 2, s. 32–49.

Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století. [Die Pilger, Junge Kunst, Prager Secession. Pražská scéna a paralelní centra německy hovořících umělců v meziválečném Československu] (disertační práce), Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2012.

Ivo Habán, Brněnský Dům umělců jako výstavní centrum německy hovořících umělců z Moravy, Slezska a Čech, in: Lubomír Slavíček – Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna, Brno 2010, s. 71–96.

  Anna a Ivo Habánovi 2010-2015. 
Co je zrovna na stole